Η φιλοσοφία μας

Ο επαναπροσδιορισμός των αναγκών δόμησης και η απαίτηση σχεδίασης κτιριακών έργων με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, μας οδήγησαν στη δημιουργία της εταιρίας OUTSIDE.

Με πολυετή εμπειρία στην προώθηση και την τεχνική υποστήριξη δομικών συστημάτων στο χώρο επένδυσης κτιριακών εγκαταστάσεων, οι έννοιες που προσδιορίζουν τους άξονες της δραστηριότητάς μας είναι:

Περιβάλλον:

Yλικά συμβατά με διαχρονικές αξίες δόμησης.

Δόμηση:

Yλικά υψηλών προδιαγραφών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αισθητικών και χρηστικών αναγκών.

Eπιλογή:

Yλικά με δυνατότητα σύνθεσης και προσαρμογής σε κάθε μορφολογική ή λειτουργική απαίτηση.

Συστήματα δόμησης

Επένδυση στεγών

 • Πυράντοχα-Θερμομονωτικά πετάσματα ορυκτοβάμβακα (ελάχιστη κλίση 3 μοίρες).
 • Πυράντοχα-Θερμομονωτικά πετάσματα ορυκτοβάμβακα με ενσωματωμένο Φ/Β στοιχείο.
 • Πυράντοχο πέτασμα ορυκτοβάμβακα με ελαστομερή μεμβράνη TPO/PVC για κλίση 2%.
 • Σύστημα επένδυσης αλουμινίου με κλιπ (ευθύγραμμης, καμπύλης ή κωνικής διαμόρφωσης–κλίση : 1,5 μοίρες).
 • Συστήματα φυσικού φωτισμού.

Επένδυση κτιριακών όψεων

 • Πυράντοχο πέτασμα όψεων τύπου Qbiss (5 σε 1).
 • Πυράντοχα χωρίσματα (μεταλλικά) βιομηχανικών-αποθηκευτικών χώρων.
 • Πυράντοχο πέτασμα όψεων μεταβλητής γραμμικής-μορφικής διατομής.
 • Κεραμικό πλακίδιο όψης τύπου TERRACOTTA (μηχανικής ανάρτησης).
 • Πέτρινο πλακίδιο (μηχανικής ανάρτησης).
 • Σύστημα επένδυσης ξύλου.
 • Πέτασμα χάλυβα με επιφανειακή διάβρωση τύπου CORTEN.

Ηχομονωτικά υλικά

 • Ηχομονωτικές μεμβράνες.

Σύστημα απορροής βρόχινων υδάτων

 • Σιφωνικό σύστημα απορροής βρόχινων υδάτων με σωλήνα τύπου HDPE.

Αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου

 • Προφίλ αρχιτεκτονικών λεπτομερειών (απολήξεις αιθρίων, δωμάτων, κλπ).
 • Μπάρες ασφαλείας δωμάτων.
 • Αρμοκάλυπτρα τοιχοποιείας.
 • Ποδιές υαλοστασίων.

Πυράντοχα συστήματα προστασίας αρμών

 • Πυράντοχα υλικά σφράγισης αρμών.
 • Πυράντοχες βαφές.
 • Πυράντοχα αφρώδη υλικά.